۳۱ فروردین ۱۳۹۷ اهداف کلی - مرکز نیکوکاری شهدای ورزنه
031-4648-5204 319del@gmail.com

ما چه کمک هایی می کنیم

اهداف کلی مرکز نیکوکاری شهدای ورزنه

img
img
img
img
img
img

اهداف مشخص

tablet - اهداف کلی

۷۸%

کمک جهت خرید تبلت
  • ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
  • ۱،۵۶۰،۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده
markaz - اهداف کلی

۳%

کمک به تهیه بسته مواد غذایی
  • ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
  • ۱۰۲،۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده
jah - اهداف کلی

۱%

کمک جهت تهیه جهیزیه
  • ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
  • ۱،۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده